#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความเป็นสิริมงคล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา …

Read More