#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แสดงความขอบคุณและแสดงความเสียใจ ต่อผู้วายชนม์และทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แสดงความขอบคุณและ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สิงห์บุรี – นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประธานพิธีจุดธูปเทียนสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร เนื่องในโอกาสการลงลักษณ์ปิดทององค์รูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร และการบูรณะมณฑป

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สิงห์บุรี – นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ​นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้า 6 มาตรการปฏิรูปยางพารา ตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มอล หวังเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง สร้างเสถียรภาพราคาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ​กระทรวงเกษตรฯ รุกหนักเตรียมเดินหน้า 6 มาตรการปฏิรูปยางพารา เพิ่มรายได้ชาวสวนยาง เน้นลงทุนแปรรูปส่งเสริมวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่อยอดรับเบอร์ซิตี้ ปรับกลยุทธ์การขายเจาะจีนทุกมณฑล เร่งตั้งตลาดยาง “ไทยคอม”ลดพื้นที่สวนยาง 2 ล้านไร่ เพิ่มใช้ยางในประเทศ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ​นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิน…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ผอ.สทบ. นำคณะลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตาม “โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 16 จังหวัด โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ผอ.สทบ. นำคณะลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตาม “โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มร…

Read More