#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประสานความร่วมมือวัดศาลาปูนวรวิหาร ช่วยเหลือประชาชนระบายน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งภูเขาทองหลังน้ำเริ่มเน่าเสีย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประสานความร่วมมือวัดศาลาปูนว…

Read More