#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางเตือนใจ ตรีบุบผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ประจำปี 2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นา…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรมประมงโชว์ผลงานเด่นเพิ่มปูทะเลสำเร็จ4ปี400% “เฉลิมชัย”เร่งขยายผลปล่อยพันธุ์ปูทะเลอีก 1.3 ล้านตัวลงทะเลประจวบคีรีขันธ์ หวังเพิ่มทรัพยากรประมงให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรมประมงโชว์ผลงานเด่นเพิ่มปูทะเลสำเร็จ4ปี400% “เฉลิมชัย”เร่งขยายผลปล…

Read More