#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ นำเรือยนต์ลากจูงสินค้ากว่า 20 ลำ ปิดน่านน้ำ หยุดเดินเรือประท้วง กรมเจ้าท่า สร้างเขื่อนเป็นอันตรายการเดินเรือลากจูงสินค้า ขอให้หยุดและทบทวนการก่อสร้าง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ นำเรือยนต์ลากจูงสินค้าก…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ก.ธ.จ.อยุธยา เดินหน้าสอดส่องหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 250 ล้านบาท  พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการในปี 2566

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ก.ธ.จ.อยุธยา เดินหน้าสอดส่องหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น…

Read More