#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”ดึง”อตก.”ผนึก”กทม.”และ”การเคหะ”เร่งเปิดตลาดเกษตรกร(Farmer Market) 50 เขตและตลาดน้ำคลองบางซื่อภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง(Urban Agriculture)เน้นเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”ดึง”อตก.”ผนึก”กทม.”และ”การเคหะ”เร่งเปิดตลาดเกษตรกร(Farmer M…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สภท. จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 (สสป.1) เพื่อเพิ่มศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เข้าใจถึงลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สภท. จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่…

Read More