#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นายกฯ สภท. จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 1 สรุปผลงานที่ผ่านมา พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ “บิ๊กหยิม-ยุทธนา” นั่งอุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นายกฯ สภท. จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 1 สรุปผล…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ดร.สมชาย สาโรวาท ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมปรึกษารือร่วมกับผู้แทนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม บริการ พลังงาน แรงงาน และกฏหมาย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ดร.สมชาย สาโรวาท ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมปรึกษาร…

Read More