#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้จัดแถลงข่าว ณ ริมทะเลบริเวณโรงแรมไชยเชษฐ์รีสอร์ท

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตร…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ มทรส.เปิดสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เน้นเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับมีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ มทรส.เปิดสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เน้นเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ค…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “พิพัฒน์ รมว.ท่องเที่ยว” เป็นประธานเปิดงาน “เพชรบุรีมาราธอนครั้งที่ 1” 11 ธ.ค. นี้ แน่นอน!

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “พิพัฒน์ รมว.ท่องเที่ยว” เป็นประธานเปิดงาน “เพชรบุ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ดีแทค เตรียมความพร้อมให้เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยทักษะดิจิทัลเพื่อโอกาสทางอาชีพและการใช้ชีวิต

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ดีแทค เตรียมความพร้อมให้เยา…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลแก่ประธานคณะกรรมการสถานขั้นศึกษาดีเด่น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จัดประชุมคณะกรรมการสถาน…

Read More